Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
237
447
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
447
237
0
400Tr
G.1
259
128
986
740
1
30Tr
G.2
163
952
859
369
092
624
5
10Tr
G.3
012
005
034
271
177
055
350
106
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
45
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
482
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4242
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
278
163
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
163
278
0
400Tr
G.1
536
411
224
794
1
30Tr
G.2
231
320
736
521
818
758
2
10Tr
G.3
081
923
749
069
281
058
687
259
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
504
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3997
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
161
206
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
206
161
0
400Tr
G.1
089
852
971
756
1
30Tr
G.2
163
644
674
183
177
461
6
10Tr
G.3
569
836
862
382
534
983
644
300
1
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
40
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
551
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3818
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
883
786
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
786
883
0
400Tr
G.1
004
809
026
887
1
30Tr
G.2
109
109
313
477
605
970
8
10Tr
G.3
230
677
048
766
303
397
880
385
7
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
44
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
455
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3583
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
291
024
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
024
291
0
400Tr
G.1
068
327
621
611
5
30Tr
G.2
502
858
498
657
846
789
2
10Tr
G.3
769
931
578
307
480
527
274
116
8
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
55
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
417
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4254
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
333
432
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
432
333
0
400Tr
G.1
198
523
784
155
0
30Tr
G.2
438
018
410
115
027
999
0
10Tr
G.3
497
069
432
456
749
470
272
592
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
38
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
481
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4424
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
587
955
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
955
587
0
400Tr
G.1
571
178
850
872
3
30Tr
G.2
438
982
154
188
440
286
0
10Tr
G.3
885
918
313
568
664
815
180
045
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
26
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
508
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4491
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid sjcpu qqaskzea bendersLp sheLijia suzhou-xueLi rmbscw